Place main culture@2x Västerås domkyrka

På 1100-talet byggdes den första domkyrkan, av gråsten. 1244 anlades ett dominikanerkloster, där Västerås Stadshus ligger idag, och vid samma tid började man att bygga ut domkyrkan med tegel. Den äldsta, västra delen återinvigdes den 16 augusti, enligt traditionen år 1271. På 1300- och 1400-talen byggdes kyrkan ut i alla väderstreck och fick sin nuvarande storlek 1517, 93 meter lång. Tornet är över hundra meter högt.

1517 års ombyggnad syftade till att göra domkyrkan till en pilgrimskyrka. Pilgrimsvandring var en folkrörelse i Sverige på 1300-1550 talet. Sverige var katolskt och att göra goda gärningar var viktigt för att förkorta tiden i skärselden. På södra gaveln finns fortfarande avlatstavlan kvar. Där finns också ett solur och fontäner, de senare tillkom dock på 1950-talet. Högaltaret har en stor pilgrimstavla som beskriver hur det gick till när pilgrimer besökte kyrkan på den tiden.

Att göra:
 • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
 • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
 • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Place main near parking@2x Nära parkering
 • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
 • Place main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

 • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

  Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

  Romboleden 5 mar

  Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...