Trail main hiking@2x Bornsjöns naturstig

Bornsjöns naturstig har anlagts av Stockholms stad vid Stenbrottet intill Bergaholmsvägen strax öster om Bergaholm. Här bröts sten för tillverkning av makadam under första delen av 1900-talet. Vid start och mål finns parkeringsplats, bord och bänkar (några under tak), grillplats, toalett, samt informationstavlor. Hela stigen är ca 8 km, men du kan vika av på flera ställen om du vill gå kortare sträckor. Rastplatsen är tillgänglig även för rörelsehindrade besökare.

Att göra:
 • Trail main hiking@2x Vandring
Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190714104805 4 j86qf2
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Minna Nilsson

  Kan bara bekräfta det Rudi och Marcus skriver. Åk inte hit.

  2 månader
 • Default avatar

  Marcus

  Kan bekräfta det Rudi skriver. Katastrofdålig slinga som i princip är omöjlig att följa. Åk inte hit

  5 månader
 • Default avatar

  Rudi Glasfors

  Mycket dåligt uppmärkt led som slutar i en kohage utan övergång.

  6 månader
Detta ställe ingår i följande listor