Trail main hiking@2x Bornsjöns naturstig

Bornsjöns naturstig har anlagts av Stockholms stad vid Stenbrottet intill Bergaholmsvägen strax öster om Bergaholm. Här bröts sten för tillverkning av makadam under första delen av 1900-talet. Vid start och mål finns parkeringsplats, bord och bänkar (några under tak), grillplats, toalett, samt informationstavlor. Hela stigen är ca 8 km, men du kan vika av på flera ställen om du vill gå kortare sträckor. Rastplatsen är tillgänglig även för rörelsehindrade besökare.

Att göra:
 • Trail main hiking@2x Vandring
Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190714104805 4 j86qf2
 • Default avatar
Var där
 • 20160116200106 vistaberg 5000 al kartor prov150716
 • Default avatar
Kommentera
 • 20160116200106 vistaberg 5000 al kartor prov150716

  Anders Wisén

  Försummad stig! Stockholm Vatten som äger marken och förvaltar reservatet borde sköta denna stig mycket bättre. Länsstyrelsen utövar tydligen ingen tillsyn. Dessutom är det aktivt skogsbruk i reservatet tillika vattenskyddsområdet för Bornsjön. Sorgligt

  8 dagar
 • Default avatar

  Minna Nilsson

  Kan bara bekräfta det Rudi och Marcus skriver. Åk inte hit.

  4 månader
 • Default avatar

  Marcus

  Kan bekräfta det Rudi skriver. Katastrofdålig slinga som i princip är omöjlig att följa. Åk inte hit

  6 månader
 • Default avatar

  Rudi Glasfors

  Mycket dåligt uppmärkt led som slutar i en kohage utan övergång.

  7 månader