Place main child adventure@2x Garnuddens friluftsområde

Garnuddens friluftsområde ligger sydost om Rönninge vid sjön Uttrans norra strand. Garnuddens ca 70 hektar avgränsas i norr av järnvägen, i väster och öster av kommunala odlingslotter. Inom Garnudden täcker barrskog större delen av områdets yta. All skog är starkt kulturpåverkad genom skogsbruksåtgärder som gynnat tall och gran. Idag finns olika friluftsanläggningar i området, t ex Möllebadet, Garnuddens båtbrygga, elbelyst motionsspår, elbelysta gång- och cykelvägar, samt en tennishall. Garnudden är ett omtyckt strövområde nära tätbebyggelsen. Här finns också bär och svamp samt en omväxlande flora och fauna.

Att göra:
  • Place main creature@2x Djur
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main foraging@2x Bärplockning
  • Place main child adventure@2x Barnäventyr
  • Place main biking@2x Cykling
  • Place main running@2x Löpning
  • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Place main bathing@2x Badplats