Place main culture@2x Söderby gravfält

Byggnaderna tillhör Salems främsta byggnadsminnesmärken. De består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga innehållande loftbod och drängstuga. Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet.

Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna som är byggda av stora stenar.

På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att se pga vegetationen. Här växer bl a den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten ner mot fuktängen. För att behålla dessa växter och för att områdets många gravar skall synas bättre betas området av kor och får under sommaren. Du behöver inte vara rädd att gå in i hagen- djuren är inte farliga.

Att göra:
  • Place main creature@2x Djur
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main child adventure@2x Barnäventyr
  • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt