Axelstorps skogar

Naturreservatet Axelstorps skogar ligger på Hallandsåsens nordvästsluttning, bara två kilometer från Båstad. En vandringsled som utgår från Båstad tar dig genom ett landskap som bär minnen av det jordbruk som funnits här sedan bronsåldern. I den branta sluttningen ned mot Sinarpsdalen forsar vattnet genom orörda skogar och branta raviner. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
 • Naturreservat
Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200428063710 4 1bopyxp.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201123213105 16061634553904088210328765093195.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200802231934 4 199f33r.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200523224900 4 1kfr6i2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20201001140253 4 1kffmuw.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190518090215 4 czelr2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera