Skäret - Josefinelust, Skåneleden, Öresundsleden

Led mellan Skäret - Josefinelust. Varierande terräng. Mer än 50% på naturstig.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 12.5 km