Strandbaden - Domsten, Skåneleden, Öresundsleden

Led mellan Strandbaden- Domsten.Varierande terräng. Mer än 50% på naturstig.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 13.4 km