Place main culture@2x Flatenbergs hytta

Vid Flatenbergs hyttområde finns en så kallad bergsmanshytta från 1865 bevarad med bland annat masugn och rostugn. Här tillverkades järn av bergsmännens malm i form av tackjärn. Hyttan drevs och ägdes av bergsmännen i byn ända in på 1800-talet. Järnet gjordes både för eget bruk och för vidare transport ut i landet och världen.

Vid hyttan kan man också se den bevarade malmbacken där bergsmännen förvarade sin järnmalm från gruvorna, en stor slagghög samt de ståtliga pelarna gjorda av slaggflis som är stommen från ett av de stora kolhusen som i övrigt var byggda av trä.

Runt hyttmiljön löper en vandringsled "Blickpunkten". Den består av ett 20-tal fotografier som är tagna kring 1925. När du har vandrat Blickpunkten har du fått en god uppfattning hur det en gång såg ut och hur arbetet med att framställa järn under 1800-talets andra hälft gick till. Guidade visningar sker sommartid efter överenskommelse.

Här finns fina rastmöjligheter för medhavd matsäck.

Flatenbergs hytta ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Att göra:
 • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
 • Place main near parking@2x Nära parkering
 • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
 • Place main archaeological@2x Forn-/kulturminne
Hitta hit:

Adress: Flatenbergsvägen 37, 77791 Smedjebacken

Kontakta oss

Smb logga epsfil

Siw Östlund

 • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

  Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

  Romboleden 5 mar

  Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...