Gravbergsdalen naturreservat

Gravbergsdalens naturreservat nås efter en kortare vandring på skogsstigar i 1,3 km. Reservatet består av en ca 600 m lång förkastningsspricka och i botten av den växer ett litet orört granbestånd.

Förkastningssprickan bildades under en händelserik period i jordens geologiska historia. Kraftiga rörelser i jordskorpan gjorde då att stora sprickor bildades i urberget. Sprickdalen är idag som mest 10 meter djup och 5-10 meter bred.

I reservatet finns fina rastmöjligheter dock ej ordnad rastplats.

Att göra:
  • Grön = Liten risk för trängsel
  • Naturreservat
Faciliteter:
  • Vandrarvänlig
Parkering:

Sker utmed Hällstorpsvägen där mindre parkeringsficka finns.

Hitta hit:

Adress: Gravbergsdalens Naturreservat, Hälltorpsvägen, 77190 Ludvika

Kontakta oss

Siw Östlund