Jätturn naturreservat

Jätturn är ett naturreservat med vandring till en grotta som du kan ro ut till under sommarhalvåret. Ett roligt besöksmål för hela familjen.

Besök grottan, kolarkojan, grilla och ro med ekan.

Vandringen till Jätturn sker på leder i mäktiga skogar med bergsknallar, ängsmarker och vackra sjöar. Vid sjön Jätturns södra strand finns en grotta som har bildats genom vittring i kalkstenen. På grottans väggar finns ristningar av initialer, varav de äldsta är från 1600-talet. Jätturngrottan är en av vårt lands äldsta natursevärdheter.

Vid Jätturn finns en kolarkoja, en eldplats samt bord och bänkar. Här är trevligt att äta matsäcken. Härifrån löper en spångad stig runt sjön. Det är en trevlig runda som är drygt 1 km lång.

I sjön finns två roddbåtar som alla får låna, så att man kan ro över sjön och in i grottan. Se till att iakttaga försiktighet, medtag egen flytväst och förtöj båten ordentligt efteråt.

I reservatet finns kulturlämningar från två torpställen, Jätturnvallen och Lilla Bråfallet och längst norrut finns Bråfallsstenen som är migmatit och har tydligt veckade vågband i stenens struktur.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Faciliteter:
  • Redaktörens val
Parkering:

P-plats finns vid sjön Tunsan, Bråfallsvägen, skyltat från väg 635 mellan Smedjebacken och Borlänge.

Hitta hit:

Adress: Bråfallsvägen, 781 96 Borlänge