Place main archaeological@2x Klunkohäll och Norbergs gamla bytomt

Norbergs är en gammal bytomt/gårdsplats med omliggande fossil åkermark. Här återfinns bl.a. hamlad rönn och sälg, plymspirera och svarta vinbär, fruktträd och ett förmodat vårdträd. Troligtvis fanns här en finnbosättning på 1600-talet. Strax norr om den gamla boplatsen finns ett avsnitt med vacker utsikt. Den omväxlande stigen går norrut från Norbergs och passerar hällen ungefär halvvägs till grusvägen. Sträckan Norbergs över Klunkohäll är ca: 1,5km och är markerad med orangea tygband vid stigdelningar.

Faciliteter:
  • Place main archaeological@2x Forn-/kulturminne

Kontakta oss

Smb logga epsfil

Siw Östlund