Slogfallets naturreservat

I Slogfallets naturreservat kan du ta en vandring i gammal granskog. Marken är rik på kalk, vilket gör att många örter och ormbunkar trivs här.

Berget Slogfallet stupar brant ner i Övre Malingsbosjön. På berget växer granskog som tack vare den otillgängliga terrängen stått orörd under lång tid.

Reservatet ligger endast 500 meter från Kopparbo där scouterna har lägerverksamhet. Scouterna har ett så kallat pionjärspår med fasta anläggningar i reservatets norra del.

I reservatet finns fina rastmöjligheter dock ej ordnad rastplats.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Sker enklast i trevägskorsningen - Norra Bisen, Stubbviksvägen och Spikvägen.

Hitta hit:

Adress: Stubbviksvägen/Spikvägen, Kopparbo, 77793 Söderbärke

Kontakta oss

Smb logga epsfil

Siw Östlund