Area main nature reserve@2x Alnholm naturreservat

Alnholm är den nordligaste udden på Alnö, som dock genom landhöjningen vuxit samman med ön Aspöja. Alnholm är en värdefull och skyddsvärd naturmiljö med bland annat geologiska värden såsom välbildade veckningsmönster i den synliga berggrunden. Udden utgörs i norra delen av kala bergsklippor och i södra delen växer en yppig lund med bland annat ek och oxel. I skyddade och öppna partier förekommer hävdgynnade växtarter såsom blodnäva, solvända och Adam och Eva. Fågellivet i området är rikt. Du når reservatet med exempelvis båt eller kajak.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta