Bäckravinen i Ramunderbergets naturreservat

En bäckravin är en brant, långsmal, ofta v-formad sänka i naturen som bildats genom erosion i lösa jordlager på grund av rinnande vatten i en bäck. Bäckraviner utgör ofta livsmiljöer med särpräglade lokalklimatiska förhållanden, vilket gör att bäckraviner kan hysa arter som vanligtvis inte förekommer i trakten.

Faciliteter:
  • Sevärdhet
  • Rastplats
Hitta hit:

Följ Borgbergsleden österut från kanalslussen.

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta