Area main nature reserve@2x Missjö naturreservat

Missjö naturreservat ligger inom en av Sveriges mest finskurna arkipelager och sträcker sig från skogsklädda öar i mellanskärgården, ut till de mest kala kobbarna och skären i ytterskärgården. Större delen av reservatet utgörs av marina miljöer, endast cirka 10% är öar, kobbar och skär. Variationen av naturmiljöer är betydande med höga natur- och kulturmiljövärden i bland annat äldre skärgårdsskog, betespräglat skärgårdslandskap, fågelskär samt marina miljlöer. I dessa livsmiljöer förekommer en rad för skärgården karakteristiska arter och växt- och djursamhällen. Spritt över skärgården kan man hitta lämningar såsom gamla sjömärken, fiskelägen och båtlämningar. För den båtburne förekommer flera bra och skyddade naturhamnar i området. Sopmajor (soptunna och torrdass) finns på Äspskär, Grytsholm och Missjö norra udde. Du når reservatet med exempelvis båt eller kajak.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta