Natur- och kulturstigen i Tyrislöt

En markerad vandringsslinga som startar vid Sankt Anna Skärgårdsmuseum, följ orange markering. Vandringen tar dig på grusväg och på naturstig genom ett småskaligt odlingslandskap med åkermarker, artrik och betad hagmark, strandäng och hällmarkstallskog. Längs stigen finns 12 st informationstavlor som berättar mer om de olika naturtyperna du möter samt om skärgårdens kulturhistoria. En rastplats finns ungefär halvvägs med fin utsikt ut mot den avsnörda havsviken Inre Häfte. Hagmarken är en värdefull naturmiljö med vidkroniga ekar och en artrik betesgynnad torrängsflora. Tänk på att röra dig lugnt så att djuren inte blir störda. Glöm inte att koppla hunden!

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Vandring
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
Längd: 2.5 km
Parkering:

Parkering finns vid Skärgårdsmuseet.

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta