Nedre Lagnö naturreservat

Nedre Lagnö är naturreservatet som erbjuder någonting för de flesta. Här finns en mycket varierad naturmiljö med barrskog, ädellövskog, strandängar och öar. Arterna är många och flera intressanta fynd av fåglar, insekter och växter har gjorts. De betade strandängarna är en naturtyp som blir alltmer ovanlig och idag växer många av dem igen på grund av upphört bete. I Nedre Lagnö naturreservat går det dock fortfarande djur och ängarna är väl värda ett besök, både för den fågel- och växtintresserade och för den som bara önskar en vacker naturupplevelse. Framkomligheten från parkeringen ner till strandängarna är god och stig och utsiktsplatå är tillgänglighetsanpassade.

Sedan lång tid tillbaka har barrskogen, framförallt i den norra delen av reservatet, stått orörd vilket har resulterat i en biologiskt värdefull skog. Här kan man ta sig fram längs en markerad stig för den som önskar en avslappnande skogspromenad.

Intill parkeringen finns en säsongsöppen servering som tillhör Edgars på Lagnö. Här går det att hitta mycket information, även för den historiskt intresserade och det pågår ofta utställningar och evenemang. Vid Edgars hus finns även en kortare naturstig för barnen.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Från Söderköping: Följ väg 210 mot Sankt Anna. Skyltat Naturreservat och (i) Turistinformation cirka 400 m efter Lagnöbron i riktning på Tyrislöt.

Med Östgötatrafiken: Tag buss 452, gå av vid hållplats Båtsholm

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta