Nedre Lagnö skogsstigen

En vandringsslinga genom värdefull tall- och granskog. Längs slingan finns pedagogiska skyltar med texter om skogens växt- och djurliv samt två bänkar att ta en fika på. Följ röd markering.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Vandring
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 1.2 km
Underlag:

Skogsstig bitvis med rötter och sten, berghäll, gräs

Parkering:

Parkering finns vid Edgars hus.

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta