Paddlingstur: Klassikern Kallsö runt

Förslag på paddlingstur, heldag, med cirka 5-8 timmars paddling. Klassikern Kallsö runt, utgår från Mon.

Perfekt för paddling med barn, mycket att upptäcka.

En tur för alla som gillar en levande skärgårdskultur. Gör gärna ett stopp hos fiskarn på södra Kallsö för nyrökt fisk. Minimalt med båttrafik men massor av djurliv. Får, getter, kor,hästar och förstås majestätiska fåglar som fiskgjuse och havsörn. Många släta klippor för fika eller svalkande bad.

Fakta

Allemansrätten - inte störa, inte förstöra

Tack vare allemansrätten får man gå i land vid strand som inte tillhör tomt, odlingsmark, inhägnad betesmark eller skyddsområden för djur- och fågelliv. Inom fågelskyddsområden är det inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Tältning är tillåtet enstaka dygn på samma plats, men undvik mer än två nätter på samma plats. Stör inte markägare eller tälta inte för nära boningshus. Att tälta med två, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om man däremot tältar i stora grupper med många tält bör man be markägaren om lov. Kom ihåg att många av öarna betas av boskap, tälta därför inte på en sådan ö om den är liten och ni stör djuren.

Regler vid eldning:

-Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig och därmed skadar mark och vegetation.

-Håll elden under uppsikt och släck den alltid noggrant.

-Använd helst befintliga eldstäder.

-Elda aldrig direkt på eller intill berghällar eller större stenblock eftersom de lätt spricker och därmed eventuellt skada värdefulla naturvärden.

-Det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd och buskar, eller ta ris, grenar eller näver från levande träd. Plocka istället nedfallna kottar eller pinnar från marken.

-Vid brandrisk råder eldningsförbud, då är all öppen eld förbjuden, även i eldstäder.

Var mån om att alltid ta hand om ert avfall, det förstör naturen och kan allvarlig skada djuren. Tack för visad hänsyn!

Att göra:
  • Paddling
Längd: 10.6 km

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta