Area main nature reserve@2x Sankt Anna naturreservat

Sankt Anna naturreservat ligger längst ut i Sankt Anna skärgård och domineras av vidsträckta marina grundområden som hyser en mångfald av olika marina miljöer såsom laguner, rev, musselbankar, ålgräsängar och blåstångsbälten. Denna mångfald har stor betydelse för de lokala fisk-, fågel- och sälpopulationerna. Endast cirka 1% av reservatet utgörs av öar, kobbar och skär. Skogspartier, buskmarker och ängspartier är som mest utvecklade och omväxlande på de inre öarna och skären, men vegetationen avtar successivt och ju längre ut man kommer är kobbar och skär i princip helt kala. Ängsbruk och boskapsskötsel har genom århundraden präglat flera av områdets öar. Än idag går boskapsdjur och håller landskapet öppet och artrikt. Fågellivet är mycket rikt med häckande gäss, änder, vadare, måsfåglar, alkor och sångare. Flera kobbar och skär är fågelgödslade vilket sätter sin prägel på växtlivet med färggrann och intressant flora. Du når reservatet med exempelvis båt eller kajak.

Fakta

Delar av Sankt Anna naturreservat ingår i ett fågelskyddsområde, där du inte får vistas mellan 1 april - 31 juli. Delar av naturreservatet ingår också i ett sälskyddsområde med tillträdesförbud året om.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta