Tyrislöt badplats

I Tyrislöts norra del ligger denna barnvänliga badplats på Tyrislöt camping med mindre sandstrand och badbryggor i ett naturskönt skärgårdslandskap. Badet ligger i en vik som är skyddad från hårda vindar och sjö vilket ger bekvämliga badtemperaturer. Skulle det vara kallt i vattnet finns en mängd andra saker att göra, t.ex. shoppa i lanthandeln, äta lunch på restaurangen, ta något att dricka i puben eller varför inte besöka Tyrislöts alldeles egna skärgårdsmuseum?

Fakta

I slutet av 1997 tecknades ett avtal mellan Söderköpings kommun och hembygdsföreningen angående en museilokal vid Tyrislöt. Hembygdsföreningen stod för ombyggnad och underhåll och kommunen för själva lokalen. Byggnationen startade i januari 1999 och höll på utan uppehåll fram till invigningen. Skickliga hantverkare i föreningen ställde upp helt ideellt. Omkring 5000 timmar lades ner i projektet, vilket då också innefattar urval och exponering av föremål, liksom framtagande av texter och bildmaterial.

Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett "sköve" som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar och de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.

Under senare tid har tillkommit ett körhus med tröskvandring och en tändkulemotor som restaurerats och visas i ett separat hus. På Tornberget bakom museet, där det under krigsåren fanns luftbevakningstorn, finns i dag ett antal bruksbåtar utställda.

Faciliteter:
  • Badplats
  • Glasskiosk
  • Brygga
  • Parkeringsplats
  • Toalett
Parkering:

Parkering finns cirka 400 m från badplatsen.

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta