Area main nature reserve@2x Vänsö naturreservat

Norr om Tyrislöt hittar du Vänsö naturreservat med sina fyra öar och tillhörande kobbar och skär. Reservatet erbjuder ett stycke värdefull skärgårdsnatur med varierande naturtyper och historiskt nyttjande av människan. Stanna till på Djurholmen-Enskär och ströva runt i tallskogen med både yngre och äldre tallar. Den västra delen av ön är mycket rik på död ved vilket skapar förutsättningar för en exklusiv skallbaggsfauna med flera hotade arter. Ta dig över till öarna Fyrholmen och Kättelskär som bär tydliga spår efter tidigare kulturpåverkan. På Fyrholmen hittar du ett tiotal grova ihåliga lindar som hamlades för cirka 40 år sedan. Dessa hyser en rik lavflora. Det tidigare skogsbetet på Kättelskär visar sig genom att tallskogen har gott om gräsbevuxna gläntor och grova träd med grova, utspärrade grenar. Du når reservatet med exempelvis båt eller kajak

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta