Brandalsund naturreservat

Brandalsund är ett välbesökt och mycket omtyckt friluftsområde med hög biologisk mångfald. Här hittar du en stor betad hagmark med ovanligt artrik flora, majestätiska gammeltallar och fina stränder för naturbad. Den gamla försvarsanläggningen Trindborgen med anor från medeltiden och flera andra kulturlämningar ligger här. "Trindborgstigen" (1,1 km) hjälper dig att upptäcka dem. Hagmarken betas av kor mellan maj och oktober.

I norra delen av reservatet ligger Norrviken med grunda artrika havsbottnar och en skyddad naturhamn där du kan lägga till med båten. Väster om hagmarken sträcker sig en skogklädd bergrygg längs med Vaskhusviken. Här kan du ströva genom gammelskog, över hällmarker samt upptäcka utsiktsplatser och fornborgar. Den gulmarkerade "Fornborgstigen" hjälper dig att upptäcka skogen och leder dig längs berget genom ytterligare två fornborgar.

Hagmarken och stränderna är delvis plana och lättillgängliga. En färist underlättar för besökare med exempelvis rullstol eller barnvagn att komma in. Tre grillplatser med bänkar finns nära vattnet. Vid två av dessa finns vedhus. Picknickbänkar med plats för rullstol eller andra hjälpmedel står på hårt och plant underlag. Informationsskyltar om bland annat floran och områdets historia berättar om området.

Brandalsund naturreservat bildades 2016, är ca 64 hektar stort och förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dem på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Att göra:
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Brandalsund naturreservat ligger mittemellan Södertälje och Järna längs väg 252. Närmast busshållplatsen heter "Vallstugan". Från hållplatsen är det en promenad på ca 3 km till reservatet. Om du kommer med bil, följ skyltning från väg 252 till naturreservatet. Det finns två parkeringar för sammanlagt ca 35 bilar i nära respektive direkt anslutning till reservatets huvudentré.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200616165906 4 1h5gwws.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200713073242 profilepic.jpeg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200712163415 4 rvjefk.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200406214931 4 1u3fnbq.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200319192505 4 7j7rdx.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200329101920 4 zexzyi.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20210502111731 16199470476781106652755216311222.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201122204250 16060741675818487441904199844996.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200712163415 4 rvjefk.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200706155752 4 1cx7ww0.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200509154120 4 uir43h.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200413120006 4 ynimtz.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200410104721 4 1glazd.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200402101746 4 18q8lnh.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190718114410 salem golfklubb.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Thomas Gustafson

  Var där i April 2020. Väldigt fint och välskött med stränder som kan få en att tro man är i Karibien. Här är det säkert fullt med folk på sommaren men hit kommer jag tillbaka för att bada.

  mer än ett år