Place main firesite@2x Eldplats vid Norrviken i Brandalsund naturreservat

Här finns en mindre eldplats, en låg bänk och ett picknickbord. Du kan hämta din ved från vedhuset vid västra eldplatsen (gå ca 125 m).

Eldplatsen ligger längst in i Norrviken i Brandalsund naturreservat vid stranden. Stranden och havsbotten består av grus. Du kan följa den gulmarkerade "Trindborgstigen" från södra parkeringen för att komma till eldplatsen. Stigen går på gräsmark och är lättkuperad. Eldplatsen ligger inom hagmarken. Här betar kor från maj till oktober.

Från reservatets huvudentré/ södra reservatsparkeringen är det ca 300 meter att gå.

Faciliteter:
  • Place main firesite@2x Grillplats
Hitta hit:

Brandalsund naturreservat ligger mittemellan Södertälje och Järna längs väg 252. Närmast busshållplatsen heter "Vallstugan". Från hållplatsen är det en promenad på ca 3 km till reservatet. Om du kommer med bil, följ skyltning från väg 252 till naturreservatet. Det finns två parkeringar för sammanlagt ca 35 bilar i nära respektive direkt anslutning till reservatets huvudentré.

Kontakta oss

Sk smal svart

Naturcentrum

Telefon: 08-523 010 00