Farstanäs naturreservat

Farstanäs naturreservat är ett populärt friluftsområde med mycket varierad natur. Här finns en välbesökt badplats med campinganläggning, herrgårdsmiljöer, jordbruksmarker och ett större sammanhängande skogsområde. Skogen består av en många olika miljöer där många ovanliga arter trivs. I reservatet hittar du vackra alléer av lind och ask som ramar in Farsta gård som legat här sen 1700-talet.

Från campingområdet utgår tre markerade leder genom olika naturmiljöer. Du kan välja att följa den rödmarkerade Strandsstigen (2,7 km) längs vattnet och upp på klipporna för en härlig utsikt över inloppet till Södertälje. Den blåmarkerade Skogsstigen (3,5 km) hjälper dig upptäcka skogens mångfald medan den gulmarkerade Paradisstigen (2,3 km) visar dig runt bland hagmarker och herrgårdsmiljöer.

Sandstranden vid campingen är ca 350 meter lång. På campingområdet finns toalett, restaurang med kiosk, turistinformation, lekplats och andra attraktioner. Informationsskyltar om reservatet och lederna finns på flera ställen, bland annat vid parkeringarna.

Farstanäs naturreservat bildades 1967, är 383 hektar stort. Det bildades av länsstyrelsen men förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dessa på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Farstanäs naturreservat ligger cirka 10 km söder om Södertälje, intill väg 525. Parkering finns invid campingen (avgiftsbelagd), vid Farsta gård och söder om skogsområdet vid Nästäppans stugområde. Busslinjer finns till området, kliv av vid hållplats ”Solåkrabyn”.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00