Fornborgstigen i Brandalsund naturreservat

Fornborgstigen är gulmarkerad, 3,5 km lång och leder dig igenom västra delen av Brandalsund naturreservat. Här består miljön av en barrskogsbeklädd bergrygg. Uppe på berget vandrar du igenom äldre hällmärkstallskogar och granskogar. Stigen leder dig igenom en medeltida fornborg som fungerat som bevakningsvärn och försvarsanläggning. En informationstavla på plats berättar mer om fornborgen. Utsikten härifrån över fjärden och inloppet till Södertälje är hisnande. Nedanför berget följer du stigen längs stranden. Här trivs aspar, andra lövträd och tallar med mäktiga stammar. Du får se många spår av bäver. Stranden är stenig men lättillgänglig på flera ställen. Härifrån kan du se Farstanäs badstrand på andra sidan viken.

Stigen består mestadels av skogsstigskaraktär med delvis branta, steniga partier och är rik på rötter. Stigen utgår från reservatets huvudentré/södra parkeringen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 3.5 km
Hitta hit:

Brandalsund naturreservat ligger mittemellan Järna och Södertälje längs väg 252. Det finns två reservatsparkeringar för totalt ca 35 bilar. Buss från Södertälje C och Järna trafikerar närmaste hållplatsen "Vallstugan". Från hållplatsen är det en promenad på ca 3 km. Fornborgstigen utgår från södra reservatsparkeringen.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00