Grottberget naturreservat

Grottbergets dramatiska natur kännetecknas av bergstup och stora block som lagt sig på varandra och bildar grottformationer. I den angränsande dalgången växer gles barrskog. Här finns även äldre grova ekar en hel del hassel. Vissa partier i dalgångens centrala delar är blöta och liknar ett kärr. Ovanliga arter bland svampar, lavar, mossor och insekter förekommer inom reservatet. Här trivs även flera arter fladdermöss.

Området är ganska svårframkomligt. Men klarar du av att ta dig fram så belönas du med häftiga naturupplevelser. I branterna mot Långsjön kan du försöka ta dig fram genom en labyrint av stenblock som skapar små grottor. Vill du njuta av den fantastiska utsikten över Långsjön så bestiger du berget enklast från den västra sidan. Här finns även spår av en medeltida fornborg. Bra att veta är att under sommaren är det rikligt med myror vid bergfoten och grottorna. Så vill du ha fikat i fred är berget bästa platsen.

Grottberget naturreservatet bildades 1996, är 5,3 hektar stort och förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna del av dessa innan du besöker området.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Anlagd parkering saknas och enskild väg leder fram till reservatet. På den sista kilometern av den enskilda vägen är obehörig motortrafik ej tillåten så härifrån måste du gå. Parkering längs vägen innan bommen får endast göras på ett sådant sätt att fara ej uppstår och att andra inte hindras eller störs. Om det är många som besöker reservatet så kan du behöva parkera längre bort på vägen. Du får inte parkera så att in- och utfart till fastigheter försvåras.

Om du kommer med båt kan angöra alldeles nedanför grottorna.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00