Mora torp i Lina naturreservat

Kulturlandskapet kring Mora torp är gammalt. Här finns ett torp från 1600-talet, forntida åkrar, hagmarker, gärdesgårdar, rester från en lada och gravar från järnåldern. Då brukade bönder marken här och odlade sin mat, bland annat potatis. Nu förvaltar Naturcentrum på Södertälje kommun torpet och naturreservatet för att bevara kulturhistorien och den biologiska mångfalden. Torpet och hagmarkerna omges av gärdesgård.

I trädgården och hagmarken runt Mora torp finns många härliga ställen att ha picknick på, leka, klättra och springa. Här finns öppna ytor med fin flora, hasselskog, stora lövträd och flyttblock. Det finns flera picknickbord runt torpet, en mysig eldplats med vindskydd/tak, bänkar och och ved samt information om alla Södertäljes naturreservat. Ett dass finns i trädgården. Torpet i sig är låst utom vid enskilda evenemang. Från Mora torp leder den rödmarkerade Mora torp-stigen dig till Linasjön och fågeltornet.

Under våren kan du njuta av fågelsång från till exempel stare, göktyta, svartvit flugsnappare, sånglärka, buskskvätta. Alla dessa arter häckar i området. Många i några av alla fågelholkar i området. Under vintern matas fåglar i trädgården. Håll utkik efter domherre, stenknäck, steglits och de andra fåglarna som besöker fågelmatningen. Har du tur kan du få se sparvhöken jaga här.

Kor betar hagen runt Mora torp mellan maj och oktober för att hålla landskapet öppet och för att skapa förutsättningar för en artrik flora. För att komma in i hagen passerar du en trappliknande stängselövergång. Från parkeringen kan du också öppna gärdesgårdsgrindarna för att komma in i hagen men var noga med att stänga efter dig.

Att göra:
  • Barnäventyr
  • Kulturmiljö
  • Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Lina naturreservat ligger ca 5,5 km nordväst om Södertälje centrum. Du som cyklar eller går kan ta mindre vägar längs Södertälje kanal. Närmaste busshållplats heter "Linavägen" och ligger i direkt anslutning till reservatet. Härifrån kan du korsa Enhörnaleden och följa en stig in i reservatet och följa vägvisare mot Mora torp. Från busshållplatsen är det ca 650 meter att gå till torpet. Kommer du med bil finns en parkering vid infarten till Mora torp (intill Enhörnaleden). Härifrån är det ca 150 meter att gå upp till torpet.

Kontakta oss

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00