Place main water@2x Naturbad i Yttereneby naturreservat

I Yttereneby naturreservat hittar du en stor variation av naturtyper och här kan du och din familj hitta på äventyr som passar alla åldrar. Här hittar du alltifrån kulturlandskapets betade havsstrandängar, mäktiga ekar, hagmarker, åravin, tallhällmarker, gammelgranskogar och härliga utsiktsplatser.

Vid Kärleksudden mitt i reservatet finns ett populärt naturbad. Stranden består delvis av sand/grus, stenar och kan bitvis vara något dyigt beroende på vattenstånd. Här kan du även bada från klippor. Naturbadet ligger inom en hagmark. Här betar kor mellan maj och oktober. Badet är inte något kommunalt bad och därav kontrolleras inte vattenkvaliteten.

I direkt anslutning till naturbadet på Kärleksudden finns en eldplats med vedhus. Nära naturbadet passerar vandringsleden "Kustleden".

Från parkeringen är det omkring 700 meter att gå till naturbadet. För att komma till eldplatsen från parkeringen följer du en kuperad stig genom hagmarken. Du passerar en trappliknande stängselövergång (Eller så kan du öppna stängselgrindarna vid behov men stäng efter dig!), en ramp och en trappa som båda är anpassade så barnvagnar kan passera.

Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Place main water@2x Naturbad
Hitta hit:

Yttereneby ligger söder om Södertälje, sydost om Järna, invid väg 525. Du kan nå reservatet med buss från Järna, kliv av vid hållplats "Yttereneby". En enskild grusväg går genom reservatet och slutar vid Eneby båtklubb. Här kan du parkera på en grusad yta. Vid parkeringen finns vägvisare och informationstavlor om reservatet och vattendraget. Från parkeringen är det ca 700 meter att gå till naturbadet. Från busshållplatsen är det ca 2 km att gå till naturbadet.

Kontakta oss

Sk smal svart

Naturcentrum

Naturcentrum på Södertälje kommun - Naturvård, friluftsliv och reservatsförvaltning

Telefon: 08-523 010 00