Öbacken-Bränninge naturreservat

Naturreservatet Öbacken-Bränninge består av både skog och betesmark med artrik och värdefull flora. Här hittar du ett berg med äldre barrskog med höga naturvärden.

Skogen innehåller mycket död ved vilket gör att många svampar, insekter och fåglar trivs. Om du går till den västra delen av berget hittar du ett mindre område med ädellövskog där den sällsynta apeltickan växer. På kullens sydsluttning övergår barrskogen i en hagmark som öppnar sig mot vattnet i Södra Bränningeviken. Här betar kor för att hålla området öppet. På sommaren blommar här bland annat hundratals av de vackra orkidéerna Adam och Eva.

Du kan följa en omarkerad skogsslinga som leder dig längs med vattnet förbi Vargholmen, upp för berget där du kan njuta av en fantastisk utsikt över Södertäljes inlopp. Upptäck hagmarken med sin vackra, artrika flora och vila bland hasselknippen och orkidéer.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Öbacken-Bränninge ligger strax söder om Södertälje tätort. Från närmaste busshållplats, ”Bränninge Gård”, är det en promenad på cirka 1 kilometer till reservatsparkeringen. Om du kommer med bil följer du skyltningen mot reservatet och håller vänster för att komma till parkeringen. För den som promenerar från Södertälje finns en stig från Pershagen som leder in i reservatet.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00