Talbyskogens naturreservat

Den här sagoskogen av barrträd har delvis fått stå orörd i över hundra år. Mossan har lagt sig tillrätta över stenar och stubbar. Gamla trötta tallar lutar sig mot varandra och gnekar i vinden. Inte ett ljud när man sätter fötterna på det mjuka barrtäcket. Här finns mycket död ved vilket gör att många svampar, mossor och tickor trivs. Flera är ovanliga och hotade. Exempelvis kan du hitta arter med fantasieggande namn som asphättemossa, grön sköldmossa, brandticka och stor aspticka. Talbyskogen är en härlig strövskog nära staden med höga naturvärden. I sluttningen ner mot Mälaren kan du se cirka 10 meter breda bulor med ett litet dike runt. Detta är rester av kolmilor som användes under tidigt 1900-tal för att skapa kol för uppvärmning inne i Södertälje stad.

I reservatet finns många välanvända stigar. En utflykt vid sidan av stigen ger dig fina naturupplevelser och riktig skogskänsla, trots läget nära staden. Fina utsiktsplatser finns i nordvästra delen på berghällarna över Mälaren och i områdets centrala delar. Nedanför berget i nordvästra hörnet kan man följa Mälarstranden med fina fikaplatser och storblockig barrskog.

Reservatet bildades 2004, är 42 hektar stort och förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dem på nätet eller på informationstavlor på plats innan du besöker området.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Talbyskogens naturreservat ligger strax norr om Södertälje centrum. Du kan ta bussen från Södertälje C till hållplats "Brunnsängs centrum". Därifrån är den en promenad på ca 2 km till Mälarbadet. I den norra änden av Mälarbadets parkering finns en informationstavla som visar hur du sedan tar dig fram till reservatet. Om du kommer med bil kan du parkera vid Mälarbadets parkering.

Kontakta oss

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00