Täljeleden - vandringsled i Södertälje kommun

Täljeleden är en vandringsled på ca 23 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöar, skogar, naturbildningar, fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna. Den är märkt med gula markeringar och består främst av kuperade skogsstigar.

Täljeleden leder vandraren från Stövelberget vid Måsnaren i söder hela vägen upp till Enhörnalandet och via Bårsjöns naturreservat och Malmsjön tillbaka till tätorten vid Ronna. Utöver sjöarna upplever du bland annat stora sammanhängande skogsområden, mossar, hällmarker och fornlämningar. Ledsträckningen går genom både Nykvarns kommun och Södertälje kommun.

Mer om hur du kan nå leden, vad du kan uppleva längs den och hur terrängen ser ut kan du läsa i karta/broschyr som finns att hämta på turistbyrån eller i stadshusentrén i Södertälje. Titta gärna i den även på kommunens hemsida.

Svårighetsgrad: Röd - krävande
Att göra:
  • Vandring
Längd: 23.0 km
Underlag:

Varierande. Leden går över hällmarker och på skogsstigar, kalhyggen och grusvägar. Delar av leden kan periodvis vara blöt.

Hitta hit:

Parkeringsmöjligheter finns vid Malmsjön, Grindstugan (Enhörna) och vid Vasaparkeringen. Bussen stannar i närheten till leden bland annat i Geneta, Ronna och vid Malmsjön.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00