Yttereneby naturreservat

I Yttereneby naturreservat hittar du en stor variation av naturtyper. Här hittar du alltifrån kulturlandskapets betade havsstrandängar, hagmarker och åkrar. Naturen bjuder på en åravin, tallhällmarker och gammelgranskogar.

För den som är intresserad av växter finns mycket att upptäcka. I hagmarken gynnar kornas bete en artrik flora. Här finns det också gott om mäktiga ekar och askar. Berget som sträcker sig genom reservatet är kalkfattigt. Här trivs växter som gul fetknopp och tulkört. På bergets västra sida finns en mycket intressant insektsfauna och svampflora med flera hotade arter. Strax väster om reservatet slingar sig Skillebyån och mynnar ut i havet.

Från parkeringen leder en stig dig längs bergväggen in i reservatet. Om du tar vänster innan du passerar hagmarksstängslet så kan du klättra upp på bergryggen som på flera ställen erbjuder en magnifik utsikt över det Sörmländska kulturlandskapet och Östersjön.

Fortsätter du in i hagen och följer stigen österut passerar du havsstrandängar innan du kommer ut på den vackra Kärleksudden. Här finns den enda tillåtna eldplatsen i området där du kan grilla eller njuta av en fika. Udden är också en populär badplats.

Stigen är kuperad, välanvänd och delvis rik på rötter och stenar. Du passerar en ramp och en trappa som är anpassade för att barnvagnar ska kunna ta sig över. För att komma in i hagen passerar du en trappliknande stängselövergång (eller så öppnar du stängslet med hjälp av grindar, men var snäll och stäng efter dig!). Även de vackra strandängarna längre norrut i reservatet samt den fina betespåverkade skogen som är rik på svamp, är värda en promenad och närmare titt.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Yttereneby ligger söder om Södertälje, sydost om Järna, invid väg 525. Du kan nå reservatet med buss från Järna, kliv av vid hållplats "Yttereneby". En enskild grusväg går genom reservatet och slutar vid Eneby båtklubb. Här kan du parkera på en grusad yta. Vid parkeringen finns vägvisare och informationstavlor om reservatet och vattendraget.

Kontakta oss

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00