Place main culture@2x Bronsåldersrösen Södersätra

På en höjd med utsikt över landskapet ligger tre tydliga rösen från bronsåldern. Sluttningarna mot sjön Fjäturen betas av kor och här finns en fin betesgynnad flora.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Hitta hit:

Rösena ligger i beteshagen strax norr om vägen fram till Edsvall. Roslagsleden passerar strax nedanför rösena.

Kontakta oss

Sollentuna logotype

Rikard Dahlen