Ekbacken

Mellan Rösjön och sjön Fjäturen finns ett beteslandskap som på östra sidan kantas av lövskog med gamla ekar och stora hasselbuskar. Här blommar vårblommor som vitsippa och gullviva på våren innan lövträdens kronor sluter sig. De gamla ekarna är värdefulla träd för många insekter och fåglar. Mot Fjäturens strand är skogen glesare med gamla tallar och björkar. Här har du en fin utsikt ut över Fjäturen.

Att göra:
  • Fågelskådning
  • Naturvärde
Hitta hit:

Följ Roslagsleden där den passerar över vägen till Edsvall. Strax före leden viker av norrut förbi Fjäturen går en stig till vänster in i ekbacken.

Kontakta oss

Sollentuna logotype

Rikard Dahlen