Place main culture@2x Jarlabankes sten

Jarlabankestenen är en värdefull runsten med inskrifter från 1000-talet. På stenen står det "Häming och Jarlabanke de läto rödja väg och göra broar efter sin fader och Estrid efter sina söner Ingefast och Ingvar. Gud hjälpe deras ande.”

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Hitta hit:

Vandringsleden skogsstigen passerar förbi Jarlabankestenen. Från utegymet som ligger utmed ett av motionsspåren finns också en skyltad stig in till Jarlabankestenen.

Kontakta oss

Sollentuna logotype

Rikard Dahlen