Place main culture@2x Järnåldersrösen och stensträngar vid Södersätra

I områden norr om Rösjön finns många lämningar som berättar om järnålderns invånare. Gravrösena visar att platsen har haft bra förutsättningar för odling, boskapsskötsel, jakt och fiske. Stensträngarna är rester av gamla hägnader som användes för att skydda odlingarna från betesdjuren.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
Hitta hit:

Gravrösena och stensträngarna ligger i skogsbrynen och på åkerholmar i det betade landskapet nordväst om Rösjön. Från parkeringen vid Södersätra går en promenadstig fram till området.

Kontakta oss

Sollentuna logotype

Rikard Dahlen