Myrberget i Törnskogen

Från den glesa hällmarkstallskogen ser du ut över Törnskogens skogslandskap. Här får du känslan av att vara långt från storstaden. Inga byggnader syns över trädtopparna. Nedanför berget ser du Törnskogsmossen.

Att göra:
  • Vandring
Faciliteter:
  • Utsiktsplats

Kontakta oss

Rikard Dahlen