Rösjöskogens naturreservat

I Rösjöskogens naturreservat kan du uppleva en varierad natur på promenadavstånd från omgivande bostadsområden. Mitt i reservatet ligger Rösjön som omges av lättillgängliga stränder. Största delen av reservatet består av äldre barrskog men här kan du också ströva i lundområden och öppna kulturmarker med lämningar ända från bronsåldern. I reservatet finns lättframkomliga elljusspår, vandringsleder och mindre skogsstigar. Syftet med Rösjöskogens naturreservat är att bevara ett naturområde för friluftslivet, gynna värdefulla naturmiljöer och dess arter samt att bevara grönstrukturen i en av Stockholmsregionens gröna kilar. I sydöst gränsar Rösjöskogen till Rinkebyskogens naturreservat.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Reservatet ligger i östra delen av Sollentuna kommun på gränsen mot Täby och Danderyds kommuner. Det går att ta sig kollektivt till Rösjöskogens södra del med buss från Sollentuna station. Från Södersätra, Edsberg, Sjöberg och Skarpäng finns flera promenadvägar in i reservatet. I Södersätra, Sportfältet, Skarpäng och vid Rösjö Camping finns parkeringsplatser.

Kontakta oss

Sollentuna logotype

Rikard Dahlen