Place main culture@2x Sjöbergs fornborg

Fornborgen ligger på ett berg som tydligt skiljer sig från omgivningens terräng. Det finns två ingångar till borgen, en i nordost och en i sydost. Från borgen har man en vacker utsikt över Edsviken. Borgen undersöktes på 1980-talet av arkeologer. De hittade spår efter bosättningar, äldre än själva fornborgen och borgmuren. Muren daterades till folkvandringstid ca 400 - 550 e Kr medan bosättningsspåren och kulturlagren visade sig vara från yngre bronsålder, ca 800 - 500 f Kr, till äldre järnålder ca 500 f Kr - 500 e Kr. Arkeologerna tolkar de olika dateringarna som att fornborgen används på olika sätt. Till en början enbart som boplats för att längre fram varit en plats dit man tagit sin tillflykt vid fara.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats
Hitta hit:

Sjöbergs fornborg ligger vid Edsvikens östra strand, alldeles vid gränsen mot Danderyd. En stig leder upp till borgen från slutet av Borgvägen.

Kontakta oss

Sollentuna logotype

Rikard Dahlen