Area main nature reserve@2x Södra Törnskogens naturreservat

Törnskogen är ett kuperat skogsområde med växlande markförhållanden och dramatisk landskapasbild med branter ned mot sjön Norrviken. Naturren domineras av barrskogar och våtmarker men här finns också några öppna odlingsmarker. Södra Törnskogens naturreservat är nästan 500 hektar stort och ligger i nordöstra delen av Sollentuna. Det gränsar till cirka 200 hektar skog i Upplands Väsby, Norra Törnskogen. De inre delarna av Törnskogen har ett glesare system av stigar som ger en känsla av vildmark.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190825081615 a9ea0998 f3e2 45c8 822c 43a4ca59caf2
 • 20151006105713 peter kebnekaise
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20170730110337 domokun
 • 20180318161303 4 1qfs70j
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20170320194208 4 16cxu5
 • 20150604124735 hs
Kommentera
Detta ställe ingår i följande listor