Ådö-Lagnö vandringsled

Leden startar och slutar på två punkter längs med Ormuddsvägen. Ömsom följer leden vattnet, ömsom går den genom gammalt odlings- och beteslandskap och genom hassellundar. Missa inte de gamla ekarna och lindarna. Lindarna är särskilt spektakulära: Ådö-Lagnö är en av landets viktigaste lindmiljöer. Du kan läsa om träden och deras invånare på skyltar utmed leden.

Längs vattnet finns luftig skog, fina hällar och platser att fika på. Möjligheter till bad och smultron. Passa på att göra en avstickare ut på Lilla Lagnö. Här finns ingen markerad led, men det är vackert och lätt att hitta längs vattnet.

På Kvarnberget, i reservatets mitt, stod tidigare säteriets väderkvarn, där man malde mjöl. Idag står istället en stor kraftledningsmast på bergets topp, men det är ändå värt att ta sig upp för att få en glimt av utsikten över Mälaren.

Du gör enkelt en rundslinga av leden genom att vandra tillbaka längs grusvägen. Då får du också se strandängarna om idag betas av hästar. Sommartid är vägrenen full av blåklockor.

Fakta

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. ställa upp husvagn
 6. tälta mer än två dygn
 7. göra upp eld
 8. släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 10. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 11. rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.
Att göra:
 • Vandring
Längd: 2.0 km
Hitta hit:

Vandringsleden ligger ca 800 meter ifrån Åsö-Lagnös besöksparkering.