Ängsös stigar och leder

Ängsö har ett rikt växt- och djurliv. De anlagda lederna är lättgågna och inbjuder till vandringar över ön i stillsamt tempo. Upplev Ängsös vackra odlingslandskap med orkidéblommande ängar, hamlade träd och vackra havsvikar. Om våren kan det vara blött i markerna, men smala spänger leder vandraren över de blötaste partierna.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 5.5 km