Bonavik

Välkommen till Bonaviks naturreservat! Det går en promenadväg runt hela reservatet som tar cirka en timme. Du följer vattnet, kan se bäverns framfart och området känns som en frodig djungel. Efter några hundra meter kommer du till en enkel grillplatsoch en liten strand där du kan doppa tårna. Fortsätter du varvet runt blir stigen smalare. Håll utkik så kanske du ser vårsvampen bombmurkla. När stigen svänger av från vattnet kommer du in i en skog av åstall mellan höga grusbäddar och terrängen blir rejält kuperad. Du kommer att gå på en bit av Uppsalaåsen som är en av landets största åsar. Den har använts som grustäkt vilket du kommer att se strax före du kommer till den större vägen. Vid den stora vägen tar du vänster och promenerar genom det öppna landskapet tillbaka till reservatets södra entré.

Ekerö-Munsöleden går längs vattnet genom reservatet. Denna trevliga led i två etapper förbinder flera naturreservat.

Föreskrifter

För att skydda Bonaviks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Blom-, bär- och matsvampsplockning är tillåten.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Obs! Det finns en parkering i området, men vi kan i nuläget inte garantera att tillfartsvägen är öppen för biltrafik.

Hitta hit:

Till fots: Ekerö-Munsöleden del 2 går genom reservatet.

Med kollektivtrafik: Granhammar är närmaste busshållplats, 1,8 kilometers promenad från reservatet. Bussar till Brommaplan. Aktuell tidtabell och bussnummer hittar du på www.sl.se.

Med bil: Observera att vi i dagsläget inte kan garantera att tillfartsvägen till parkeringen är öppen!

Parkeringen för besökare ligger i reservatets södra del. Från Ekerövägen, ta Björn Järnsidas väg till Bonaviksvägen. En liten väg går ner till vattnet och parkeringen.