Area main nature reserve@2x Skärgårdarna Stora Nassa–Svenska Högarna

Området Stora Nassa–Svenska Högarna har pekats ut som ett särskilt skyddsvärt område i Östersjön. Detta har gjorts inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom), ett miljösamarbete mellan alla länder i Östersjöområdet. Helcoms utpekade områden har en särskilt storslagen och orörd natur. Områdena kan bl.a. ha en hög biologisk mångfald, innehålla viktiga rastplatser för flyttfåglar och vara viktiga platser för fiskar att hitta mat, fortplanta sig och övervintra. Områdena ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt som gynnar de biologiska värdena i området.

Besök gärna Roland Svensson-museet på Möja för skärgårdskonstnärens skildringar av området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde