Eldplats norr om sjön Långviksträsket

På dessa kala och plana klipphällar vid sjökanten sitter man skönt runt elden under kvällen. På dagen finns både sol och skugga på platsen. Utsikten över sjön i sydvästlig riktning är rogivande och vacker. Sista biten på stigen till rastplatsen har dramatiskt landskap med både branta klippväggar, trolsk skog och myrmarker.

Intill eldplatsen finns även en informationsskylt som berättar om reservatet.

Fakta

För att skydda Långviksträsks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. medföra okopplad hund
  5. elda annat än på anvisad plats
  6. tälta mer än två dygn i följd
  7. framföra motordrivet fordon utanför väg.
Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
  • Rastplats
Hitta hit:

Kollektivtrafik: Ta buss från Slussen. Det finns flera hållplatser kring reservatet. Vandringsleden är lättast att nå från hållplatserna Vishamn och Fåruddsvägen. Hållplatsen Baldersnäs ligger nära reservatets västra del. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se.

Med bil: Kör söderut på Ingarövägen och fortsätt in på Eknäsvägen. Ta första avfarten i rondell till Mörtviksvägen. Sväng vänster till Klacknäsvägen. Efter cirka 5,5 km ligger reservatets lilla parkering på vänster sida (i reservatets södra del).