Eldplats

Här kan man sitta på stockarna runt eldstaden och blicka ut över sjön. Ved behöver du ta med dig själv eller hämta från ett av vedförråden längs Sörmlandsleden. Det närmsta ligger 400 meter utanför reservatsgränsen om man går Sörmlandsleden åt väster. Se kartan bland bilderna.

Faciliteter:
  • Eldplats