Huvududden - eldplatser

Här kan du slå dig ned på någon av de två eldplatserna nära vattnet, och njuta av utsikten.

Ta med dig egen ved för att elda.

Fakta

För att skydda Huvududdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn eller förtöja båt vid samma strand mer än ett dygn
  6. göra upp öppen eld annat än på anvisade platser
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.
Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
Hitta hit:

Eldplatserna är placerade längst söderut på Huvududden, nära till vattnet. Det är ca 1,3 kilometers vandring från Huvududdens besöksparkering.