Eldplats, Stora Envätterns nordöstra strand

Grilla korv eller något annat gott och njut av utsikten över sjön. Ved behöver du ta med dig själv eller hämta från ett av vedförråden längs Sörmlandsleden. Se kartan bland bilderna.

Fakta

För att skydda Stora envätterns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fiska
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.
Faciliteter:
 • Grillplats/Eldplats
Hitta hit:

Eldplatsen ligger längs med Sörmlandsleden, ca en kilometers vandring från Stora Envätterns besöksparkering.