Area main nature reserve@2x Eriksö naturreservat

Gammalt odlingslandskap nära kusten där smala åkrar sträcker ut sig mellan bergen. I beteshagarna växer gamla grova ekar, många mer eller mindre döda och därför uppskattade av insekter och hackspettar. Längs bägge sidor av ön finns vackra, betade strandängar och sköna badklippor. Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots eller på cykel. Fina svamp- och bärmarker.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Hitta hit:

Med kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 7 km promenad söderut till Slessberget.

Med bil: Kör till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat "Naturreservat") mot Eriksö.

För aktuell information om kollektivtrafik se: sl.se

Kontakta oss

Sk smal svart

Naturvårdarna

Naturcentrum på Södertälje kommun - Naturvård, friluftsliv och reservatsförvaltning

Telefon: 08-523 010 00